AKTUALNOŚCI

!!! XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego- szczegóły poniżej

 

!!! XXVIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2017- szczegóły poniżej