Archiwum konferencji - 2009

Spotkania naukowe na rok 2009:

Maj:

I   Wiosenna Konferencja Pielęgniarek Kardiologicznych

 

                      Zespół ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Oddział Śląski zaprasza na :

I Wiosenną Konferencję Pielęgniarek Kardiologicznych  - „Pielęgniarka w kardiologii

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ,

która odbędzie się 25 maja 2009r  od 9.00-15.00 w Katowicach /Hotel Qubus/.

Konferencja bezpłatna.

Zgłoszenia proszę przesyłać pocztą e-mail na adres : spk09@wp.pl 

z dopiskiem ”konferencja”.

Rejestracja uczestników wg kolejności zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

 Uczestnicy otrzymają certyfikat oraz punkty edukacyjne.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz  karta zgłoszenia na stronie www.sptm.org.pl (w plikach do pobrania)

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Komitet Organizacyjny  :   mgr Ewa Molka

                                           Spec. z zakresu piel. kardiologicznego Barbara Sikora

                                           Spec. z zakresu piel. kardiologicznego Danuta Iskrzycka

Kwiecień:

Program Sesji dla pielęgniarek i techników- Warszawa-Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej

 

Prowadzący: Sylwia Krysztofiak, Maria Walkiewicz
  1. Przydatność telemetrii w klinice rehabilitacji kardiologicznej
 -   trzymiesięczny raport z monitorowania pacjentów w klinice
 rehabilitacji
piel. Ewa Jakubowska Instytut Kardiologii w Warszawie.

 2. Ostre zespoły wieńcowe u kobiet w świetle badań własnych
 mgr Maria Walkiewicz Instytut Kardiologii w Warszawie.

 

 3. Angiografia tętnic nerkowych
 dr Krzysztof Cedro.


 4.Visipaque- potrójna korzyść dla pacjenta
 dr Stefan Ridzon

 

Rytro 2009 :

 

 

 

 

PROGRAM

 

XX Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK  

POLSTIM 2009

 

 

Rytro k. Starego Sącza

Hotel Perła Południa 

22-25 kwietnia 2009 (środa-sobota)

(środa–sobota)

 


Miejsce Konferencji:

 

PBM Południe Tour Sp. z o. Hotel Perła Południa 33-343 Rytro 380

NIP: 734-303-04-70

Tel.: + 48 18 449-71-32

e-mail: marketing2@perlapoludnia.pl; hotel@perlapoludnia.pl

http://www.perla-poludnia.pl/2007/index.php

 

Od Komitetu Naukowego Kursu

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na kolejną (tym razem XX-tą już a więc JUBILEUSZOWĄ) edycję Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK, która ponownie odbędzie się w Hotelu "Perła Południa" w Rytrze k. Starego Sącza.

Obowiązku współorganizatora tej Konferencji podjęła się Pani Doktor Ewa Krupa - Ordynator Oddziału Kardiologii Specj. Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - wraz z Zespołem Pracowników Oddziału (rolę Jej "prawej ręki" będzie pełnił Pan Dr Krzysztof Młynarczyk - za co Zarząd Rytmu Serca składa Im serdecznie podziękowania.

Ilość zagadnień wartych mniej lub bardziej szerokiego przedstawienia podczas tej konferencji jak zwykle przerosła możliwości techniczno-organizacyjne; niemniej, korzystając z możliwości lokalowych zadecydowaliśmy, że zajęcia będą prowadzone równolegle na trzech salach. Uczestnicy mają więc w czym wybierać i każdy powinien znaleźć zawsze coś interesującego dla siebie w każdej chwili.

Konferencja już z założenia ma mieszany charakter; jednocześnie zaplanowaliśmy zajęcia z dziedziny stymulacji serca, leczenia przy pomocy ICD, resynchronizacji, inwazyjnej diagnostyki zaburzeń rytmu i ablacji zaburzeń rytmu prowadzone na poziomie przeznaczonym dla Odbiorców mniej- średnio - bardziej - zaawansowanych. Układając program staraliśmy się dostosować go do zainteresowań większości Uczestników (poświęcając na stymulacji konwencjonalnej -7, ICD -7 i CRT 5 sesji) nie pomijając dziedziny, na której rozwoju szczególnie nam zależy - elektrofizjologii z ablacją zaburzeń rytmu (aż 10 sesji). Ponieważ jednak wszyscy na co dzień leczymy pacjentów z zaburzeniami rytmu - tzw. arytmologii ogólnej poświęciliśmy sporo miejsca (8 sesji). Uzupełnienie naszej Konferencji stanowi sesje "bratniej" sekcji PTK - Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny. Jak to już stało się tradycją - równolegle - odbywa się Konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej, umożliwiając jej Członkom udział w interesujących Ich w zajęciach naszej Konferencji. O statecznym kształcie Programu zadecydowała tematyka nadesłanych abstraktów, co zmusiło do pewnych modyfikacji Programu Ramowego.

Dzięki postawie naszych Sponsorów oraz wysiłkom Komitetu Organizacyjnego - po raz drugi od wielu lat za udział w konferencji nie będzie opłaty konferencyjnej !

Mamy nadzieję że Konferencja ta spełni w choć w części Państwa oczekiwania; Państwa Uwagi przyczynią się to tego, że XXI Konferencja planowana w 2010 roku będzie jeszcze ciekawszą i lepiej zorganizowaną niż obecna.

Zainteresowanych innymi naszymi kursami, warsztatami i sympozjami z zakresu elektroterapii chorób serca zachęcam do częstego zaglądania na stronię www.potkardio.lublin.pl

Andrzej Kutarski

Przewodniczący Komitetu Naukowego

i jednocześnie współorganizator Konferencji


 

Kierownik Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)

Komitet Naukowy Konferencji XIX SRS PTK:

Kierownictwo Naukowe (alfabetycznie):

·          dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)

·          dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak (Szczecin)

·          dr n. med. Edward Koźluk (Warszawa)

·          Dr Ewa Krupa (Tarnów)

·          prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)

·          dr hab. n. med. Andrzej Lubiński (Łódź)

·          dr n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)

·          dr n. med. Maciej Sterliński (Warszawa)

·          prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza (Katowice)

·          prof. dr hab. n. med. Franciszek Walczak (Warszawa)

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

·          ...

·          ...

·          ...

Organizatorzy:

·          Oddział Kardiologii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, Tarnów 33-100 Szpitalna 13 http://www.ssz.tar.pl/odd_kard.htm

·          Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

·       Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  - dr Ewa Krupa (Tarnów) - Ordynator Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, Tarnów, Szpitalna 13 e-mail: ewlik@mp.pl tel: 604913559

·       Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin) e-mail: a_kutarski@yahoo.com tel/ fax: 81 742 87 47 lub tel kom.: 501 35 23 05

·       dr Krzysztof Młynarczyk (Tarnów) e-mail: mlykrzy@wp.pl  tel.: 601 770 777

·       dr n. med. Barbara Małecka (Kraków) e-mail: barbara_malecka@o2.pl tel.: 506 08 44 78

·       Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź) tel. 691-941-814, michalchudzik@wp.pl

 

·       Zespół Pracowników Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, w Tarnowie:

·       dr n. med. Piotr Kogut

·       dr Anna Serafin

·       dr Grzegorz Zborowski

·       dr Piotr Żywiec

·       piel. lic. Dorota Garstka

·       piel. dypl. Ewa  Merchut

·       piel. dypl. Wioletta Podstawska

·       tech. elek. Jacek Kiełbasa

·       tech. elek. Andrzej Rusiniak

oraz:

·            dr Ewa Żabówka(Tarnów)

·            dr Maciej Żabówka(Tarnów)

·            dr Marcin Grabowski (Warszawa)

·            dr Artur Klimczak (Łódź)

·            dr Janusz Zrobek (Łódź)

·            dr Andrzej Ząbek (Kraków)

·            mgr Marta Balcerska (Łódź)

·            dr Adam Tarkowski (Lublin)

·            piel. dypl. Małgorzata Jedut (Lublin)

·            piel. dypl. Wioletta Miętkiewicz (Lublin)

·            piel. dypl. Maria Jernajczyk

 

Współpraca:

·           Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK

 

Punkty edukacyjne:

Komisja ds. Szkolenia i Specjalizacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznała za udział w Kursie 22,0 pkt. edukacyjnych PTK

 

Honorowy patronat:

·           Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski - Krajowy Konsultant w dziedzinie Kardiologii

·           Prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz - Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

·           Prof. dr hab. med. Piotr Podolec - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dla Województwa Małopolskiego

 

Komitet Honorowy:

·           Biskup Diecezji Tarnowskiej - dr. Wiktor Skworc

·           Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz

·           Krajowy Konsultant w dziedzinie Kardiologii - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

·           Marszałek Małopolski - mgr Roman Ciepiela

·           Prezydent Tarnowa - dr inż. Ryszard Ścigała

·           V-ce Prezydent Miasta Tarnowa - mgr Kazimierz Koprowski

·           Dyrektor Specjalistycznego Szpitala  im E.  Szczeklika  w Tarnowie   Dr Marcin Kuta

·           Wieloletni Ordynator Oddziału Kardiologii - dr n. med. Stefan Słowiński

·           Przewodniczący OIL w Tarnowie - dr Tadeusz Zych 

 

Patronat:

Konferencję swoim patronatem objął Krajowy Konsultant ds. Kardiologii – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

 

Konferencję zorganizowano dzięki bezwarunkowym grantom edukacyjnym Czterech Głównych Sponsorów:

·                 Biotronik Polska (Główny / Złoty Sponsor)

·                 Medtronic Polska (Główny /Złoty Sponsor)

·                 St Jude Medical (Główny /Złoty Sponsor)

 • Johnson & Johnson Poland / Biosense Webster (brązowy Sponsor)

 

oraz bezwarunkowym grantom następujących firm (kolejność kolejności wpłat):

 • Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o.
 • ITAM Zabrze
 • Okr. Izba Lekarska w Tarnowie
 • Polimed Sp. z o.o.
 • Lek Polska
 • Hotel Perła Południa
 • Piwniczanka
 • Hand-Prod (Roche)
 • Eusa Pharma
 • Solvay
 • Hammermed
 • Polfarmex
 • Adamed
 • FARUM SA
 • Via Medica (druk Programów i Abstraktów)

 

Zamierzają uczestniczyć i wpłacić:

 • Polfarma
 • Sanofi-Aventis
 • Servier
 • MEDICALGORITHMICS
 • Novartis
 • Solvay-Pharma
 • Timko
 • Hagmed
 • DRG MedTek Sp. z o.o.
 • MEDEA Sp. z o.o.
 • MEDTEK

XX Konferencja SRS - Rytro

„POLSTIM 2009”

Program szczegółowy wersja 22 marca

 

Program ma charakter wstępny; powstał on ze sklejenia (prawie w niezmienionej formie) propozycji zgłoszonych przez Członków Sekcji i Ośrodki Elektroterapii. Nie otrzymaliśmy propozycji tematów i obsady sesji SENiTM, sesji firmowych MEDTRONIC i SJM oraz mini-kursu „Programowanie ICD”. Nie jest znana jeszcze liczba i tematyka zgłoszonych abstraktów a więc i tematyka sesji abstraktowych, do których to prowadzenia dobrani zostaną eksperci w danych dziedzinach. Tak więc, przedstawiony Program należy traktować jako wersję wstępną.

 

Tematyka:

STYM – stymulacja brady, postępy stymulacji, miejsca alternatywne problemy.

CRT: terapia resynchronizująca (również zagadnienie CRT-D) w aspekcie jak, kiedy dlaczego i problemy (bez analiz trajali, to w ARYTM)

EPS/ABL – elektrofizjologia zaburzeń rytmu (w aspekcie ablacji), rozpoznawanie zab. rytmu (w aspekcie ablacji), techniki ablacyjne, wyniki itp.)

ARYTM: arytmologia (trajale, standardy, ciekawe przypadki, nowe leki, nowe strategie leczenia zab r.s. itp.)

ICD – terapia ICD w aspekcie jak, kiedy dlaczego i problemy (bez analiz trajali, to w ARYTM)

 

Czas/miejsce

Sala A (duża)

Sala B (średnia)

Sala C (mała)

Sala w Gościńcu Ryterskim

Środa 22 kwietnia 2009

10:30 – 15:00

Rejestracja Uczestników

15:00-16:00

Wspólny lunch

16:00

Otwarcie kursu Programowania ICD dr A Przybylski, M Chudzik

ICD – KURS ICD – kurs podstawowy

RYTRO 2009

 

16.00-19.30

Kierownictwo Naukowe Kursu

dr Andrzej Przybylski

dr Michał Chudzik

dr Przemysław Mitkowski

Spływ Popradem lub

Inna impreza turystyczna np. dorożkami po okolicy i do ruin zamku

16:00 – 17:00

1 Sensing i detekcja – dlaczego jest najważniejszy w ICD M Chudzik

2. Zasady programowania sensingu – jak programować ?,  jak unikać błędów ? – pokaz praktyczny. Troubleshooting. A Przybylski

17:00-17:15

Przerwa kawowa

17:15 – 18:15

3 Kryteria rozpoznawania VT/VF. Algorytmy ICD.

A Maciąg, P Mitkowski

4 Terapia ICD – zasady programowania - pokaz praktyczny. Troubleshooting. M Sterliński, A Przybylski

17:30 – 18:15

Przerwa kawowa

18:15 – 19:30

5 Funkcje diagnostyczne w ICD. Zasady programowania funkcji diagnostycznych w ICD

O Kowalski / M Chudzik

19:30 – 20:00

Przerwa techniczna

Powrót z imprezy turystycznej, przerwa techniczna

20:00 – 21:30

Wspólna skromna kolacja

21:30 – 24:00

Tradycyjne Kino Nocne

-

Powikłania stymulacji A. Kutarski, B. Małecka A. Ząbek P. Mitkowski. A Maciąg

Infekcyjne powikłania stymulacji / ICD

1 Wykład wprowadzający. Infekcja miejscowa vs infekcja ogólna – kryteria i wybór postępowania B Małecka (15 min)

2 Stymulacja u stymulatorozależnych pacjentów wymagających długotrwałej antybiotykoterapii A Kutarski (5 min)

3 Skrzepliny, wegetacje, biofilm czyli pacjent z kardioimplantem w prawym sercu a wskazania do profilaktyki przeciwkrzepliwej i antybiotykowej - potrzeba zmiany wytycznych? B Małecka 3. Kilka filmików z usuwania zainfekowanych elektrod A Ząbek (30 min)

4 Pacjent z układem stymulującym w sercu i bakterie. B Małecka (15 min)

5

6

7

Sesja Nocna Ciekawe przypadki

1 Ablacja dodatkowego szlaku bez użycia skopii RTG z dostępu przez żyłę nieparzystą u pacjentki z zespołem Rokitanskyego-Küstera-Hausera. E Koźluk, M Kiliszek, A Piątkowska, M Żukowska, P Lodziński, G Opolski

2 ICD umiarawia utrwalone migotanie przedsionków. K Krzyżanowski, D Michałkiewicz, Z Orski, A Gniłka, J Konopacka, L Kubik

3 Odwrotna resynchronizacja. J Bednarek, E Suchoń, J Lelakowski

4 Skuteczne usunięcie i repozycja pod kontrolą ECHO przezprzełykowego elektrody defibrylującej ICD penetrującej do osierdzia. PStolarz, D Drobiński, M Pieniak, R Steckiewicz, F Majstrak, G Opolski

5 Wieloletnia stymulacja VVI powodem ciężkiej dysfunkcji węzła zatokowego - powrót czynności węzła zatokowego po zmianie trybu stymulacji na AAI. R Rzeuski, J Zielonka, R Kiedrowicz, M Wielusiński, Z Kornacewicz - Jach, J Kaźmierczak

-

Czwartek 23 kwietnia 2009

8:00 – 8:45

Śniadanie

9:00 – 10 30

STYM

Stymulacja wiązki Bachmanna

O Kowalski, E Lewicka, J Kuśnierz

1 Stymulacja wiązki Bachmana - A. Kutarski

2 Implantacja elektrody przedsionkowej w okolicy wiązki Bachmanna vs w szku prawego przedsionka u pacjentów z zespołem tachy-brady. E Lewicka-Nowak, A Dabrowska - Kugacka, M Kempa, J Suchecka, G Raczak

3 Echocardiographic pacemaker syndrome of the right heart. A Dabrowska - Kugacka, E Lewicka-nowak, P Ruciński, G Raczak, A Kutarski (abstr)

4 Implantacja elektrody prawoprzedsionkowej w okolicy wiązki Bachmanna powoduje poprawę synchronii skurczu przedsionków u pacjentów leczonych wielomiejscową stymulacją przedsionkową. E Lewicka-Nowak, A Dąbrowska - Kugacka, P Ruciński, G Raczak, A Kutarski, P Zagożdżon

5 Wpływ miejsca stymulacji przedsionka na parametry elektrofizjologiczne węzła przedsionkowo-komorowego. R Kiedrowicz, J Kaźmierczak, R Rzeuski, J Zielonka, M Wielusiński, Z Kornacewicz-Jach

EPS/ABL

Ablacja w komorowych zaburzeniach rytmu: maksimum skuteczności, minimum powikłań

P Kułakowski, A Hoffmann

1 Arytmie z drogi odpływu - ewentualnie Kulakowski / Stec

2 Kardiomiopatia niedokrwienna - A Hoffmann

3 Kardiomiopatie niezwiązane z niedokrwieniem  Ł Szumowski

4 Migotanie komór i częstoskurcze wielokształtne E Koźluk

5 Arytmie komorowe w morfologicznie zdrowym sercu pochodzące spoza RVOT (fascicular VT, ACS, MAC, LVOT). A Baszko

Abstrakty

Elektrokard. Nieinwaz.

W Piwowarska, M Janion, G Raczak

1. Optymalizacja opóźnienia przedsionkowo - komorowego na podstawie pomiaru objętości wyrzutowej lewej komory serca z wykorzystaniem kardiografii impedancyjnej i pletyzmografii serca. D Wojciechowski, K Pęczalski, P Sionek, M Kowalewski, T Roman

2. Stymulatorozależność. Zachowanie się automatyzmu komór serca w obserwacji odległej pacjentów poddanych ablacji łącza przedsionkowo-komorowego prądem o częstotliwości radiowej. M Pieniak, R Steckiewicz, P Stolarz, A Brodowski, E Świętoń

3. The effect of a single dialysis session on spatial QRS-T angle in haemodialysis patients. A Jaroszyński, A Wysokiński, A Kutarski, A Pająk, T Sodolski, A Bednarek-Skublewska, P Mierzicki, A Książek

4. Zmiany elektrokardiograficzne w doświadczalnej tachykardiomiopatii u zwierząt. A Noszczyk-Nowak, J Gajek, M Hebel

5. Czy można przewidzieć wystąpienie burzy elektrycznej? P Stolarz, R Steckiewicz, M Pieniak, M Grabowski, G Opolski

6. Czy SDANN mierzone przez kardiowerter-defibrylator (ICD) ma znaczenie rokownicze? P Stolarz, R Steckiewicz, M Grabowski, G Opolski

PIEL./TECHN.

Rozpoczęcie Konferencji :

Mgr Ewa Molka

Dariusz Michałkiewicz

Sesja Wprowadzająca

1 Życie z wszczepionym urządzeniem sterującym rytmem serca (30 minut).  B. Małecka

2 Czego nie może zabraknąć w pracowni elektrofizjologii (20 minut) R. Puchalski

3 Praca personelu średniego w pracowni elektrofizjologii w USA (40 minut) Adam Budzikowski

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

ARYTM

Nowe badania kliniczne w arytmologii i elektroterapii

Sesja pod auspicjami EHRA

P. Mitkowski, Z Kalarus, G Raczak

PROTECT AF. P Pruszkowska

ACTIVE-A. P Mitkowski

IRIS. A Lubiński

REVERSE (24 miesiące)

ATHENA. M.Trusz-Gluza

EPS/ABL

Ablacja w migotaniu przedsionków

Ł Szumowski R Lenarczyk E Koźluk

1 Rejestr ablacji w migotaniu przedsionków w Polsce: kogo kwalifikujemy do ablacji (abstr). S Nowak, M Trusz Gluza, P Pruszkowska, J Zakrzewska, A Owsik, T Kryński, K Błaszyk, J Bednarek, D Michalkiewicz, A Fuglewicz (abstr)

2. Ablacja przetrwałego AF. M Kiliszek

3. Późne nawroty AF P Lodziński

4. Mnogość technik ablacji AF - E. Koźluk

5. Ablacja podłoża AF - nie tylko ujścia żylne! A Piątkowska

Abstrakty

Powikłani PM & ICD

A Przybylski, B Małecka, A Kutarski

1 Przezskórne usuwanie elektrod endokawitarnych - wyniki i powikłania w materiale 220 pacjentów. A Kutarski, B Małecka, A Ząbek, R Pietura, P Ruciński

2 Wewnątrzsercowe przetarcia elektrod - ważne znalezisko wśród usuniętych silikonowych elektrod endokawitarnych w grupie 220 pacjentów. A Kutarski, B Małecka, A Ząbek, P Ruciński

3 Przetarcia wewnątrzsercowych silikonowych elektrod w 106 przedsionkowo-komorowych (DDD) układach stymulujących. A Kutarski, B Małecka, A Ząbek, P Ruciński

4 Czy usuwanie elektrod z zatoki wieńcowej i z żył serca jest zabiegiem obarczonym większym ryzykiem ? Andrzej Kutarski, B Małecka, A Ząbek

5 Usuwanie czynnych, prawidłowo funkcjonujących elektrod w celu odzyskania dostępu do serca w grupie 220 chorych. B Małecka, A Kutarski, A Ząbek

6 Usuwanie elektrod przemieszczonych i spętlonych w jamach serca - doświadczenia własne z wykonanych 13 zabiegów. B Małecka, A Kutarski, A Ząbek, R Pietura

7 Czy usuwanie elektrod defibrylujących jest zabiegiem obarczonym większym ryzykiem ? A Kutarski, B Małecka, A Ząbek

PIEL./TECHN.

Podstawy stymulacji serca. W Mojkowski, J Śpikowski

1 Technika zabiegu implantacji stymulatora i kardiowertera defibrylatora serca. (30min.) A. Bissinger

2 Postępowanie w okresie pooperacyjnym – najważniejsze elementy  (30 min) J. Spikowski.

3 Dalsze prowadzenie pacjentów z wszczepionymi stymulatorem serca – zasady programowania i okresowej kontroli. (30 min) W. Mojkowski

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 14:30

CRT

Optymalizacja CRT, Wady i zalety poszczególnych metod

A. Kugacka, A Przybylski

1 Po co to robić i dlaczego jest to takie trudne? A Przybylski

2 ECHO konwencjonalne A Dąbrowska-Kugacka  ECHO bardziej wyrafinowane. T Kukulski,

3 Device based optimalization (Quick Opt - SJM, Ela Medica) A. Maciąg

4 Kardiografia impedancyjna doświadczenia warszawskie – D Wojciechiowski

5 Kardiografia – doświadczenia lubelskie P Ruciński

5) Fonokardiografia. A. Oręziak

Dyskusja

Sesja Sponsorów Farmaceutycznych

Postępy w Farmakoterapii zaburzeń rytmu i niewydolniości serca

E Krupa, J Lelakowski, K Młynarczyk

1.Gąbki garamycynowe (10 min)

2. Carvedilol (10 min)

3. Omacor (10 min)

4. Dronedaron (10 min)

5. Nowej usługa: TeleEKG  (10 min) (Medicalgorithmics) – zastosowania w diagnostyce napadowych arytmii, follow-up post ablacyjny, ocena skuteczności farmakoterapii M Szumowski

EPS/ABL

KRIOABLACJA

E Koźluk, SSielski, A Baszko

Krioablacja klasyczna - kiedy warto od niej zaczynać - S.Sielski (Bydgoszcz)

Krioablacja balonowa w migotaniu przedsionków - E.Koźluk (Warszawa)

Krioablacja jako bezpieczniejsza metoda leczenia zaburzeń rytmu u dzieci - A.Baszko (Poznań)

PIEL./TECHN.

Kardiowertery defibrylatory.  

A Lubiński, O. Kowalski

1 Implantowane kardiowertery defibrylatory wskazania i zasady działania S. Karczmarewicz (30 min).

2 Zasady ambulatoryjnej opieki u pacjentów  implantowanym kardiowerterem defibrylatorem. (30 min)  A. Lubiński

 

3 ICD resynchronizujący jako najnowocześniejsza metoda wspomagająca leczenie ciężkiej niewydolności układu krążenia z zaburzeniami rytmu. (20 min)  O. Kowalski

Dyskusja (10 min)

14:30 – 16:00

Prezentacje wcześniej nakręconych filmów z zabiegów ablacji w Krakowie (doc. Jacek Majewski, dr Jacek Bednarek, dr Igor Tomala)

14: 30 – 16:00

Przerwa obiadowa

16:00 – 17:30

Otwarcie Konferencji

Wykłady Inauguracyjne

Powitanie A. Kutarski, E. Krupa

-

-

Prezes PTK - Prof. A. Rynkiewicz

Konsult. Krajowy w dziedzinie Kardiol - Prof. G Opolski

Konsult. Wojew.  w dziedzinie kardiologii - Prof. Piotr Podolec

17:30 – 18:00

Przerwa kawowa

18:00 – 19: 30

AF & HF

Chairs:

Z Kalarus, J Majewski

R Hatala

AF in HF pts.

1 AF and HF – the role of AF ablation in HF patients Z Kalarus

2 Ablate & pace – is still an acceptable therapy ? Robert Hatala

3 AF-related problems in ICD, CRT/CRT-D pts. and how we can solve of them Joseph Kautzner

4 Discussion

 

ARYTM

Ciekawe Przypadki

M. Trusz-Gluza, G. Świątecka

1 Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS u pacjenta po ablacji dodatkowego szlaku" E Koźluk

2

3

4

5

EPS/Abl

Arytmie u pacjentów z kardiomiopatią oraz wadami wrodzonymi serca.

F Walczak, M Pytkowski, K Bieganowska

1. AF w kardiomiopatii – P Derejko

2. Tachykardiomiopatia – F Walczak

3. Ablacja po operacjach wad wrodzonych. Ł Szumowski

4. Arytmie u dzieci z wadami serca. K Bieganowska

5. PVT w kardiomiopatii. Ł Szumowski

PIEL./TECHN.

Bezpieczeństwo zabiegów

E Molka, D Michałkiewicz

1 Ochrona Radiologiczna (20 min) E Molka

2 Powikłania infekcyjne po implantacji urządzeń sterujących rytmem serca. (30 min.) D Michałkiewicz

3 Ochrona personelu przed powikłaniami infekcyjnymi. (30 min.) Z Orski

 

19:30 – 20:30

Przerwa techniczna

20:30 – 22:30

Uroczysta kolacja (biesiada)

22:30 – 24:00

Tradycyjne Kino Nocne

-

Późne powikłania stymulacji

A Kutarski, B Małecka A Ząbek P Mitkowski. A Maciąg

Nieinfekcyjne powikłania stymulacji / ICD – usuwanie elektrod

1 Wykład wprowadzający. Pozainfekcyjne wskazania do usunięcia elektrod A Kutarski (15 min)

2 Wpadki, czyli usuwanie elektrod przemieszczonych i spętlonych w jamach serca. B Małecka (15 min)

3 Usuwanie trudnych elektrod: ICD, CS, VDD A Kutarski (15 min)

4 Plastyka przezskórna metodą leczenia objawowego zwężenia żyły podobojczykowej (B. Małecka) (10 min)

5 Odzyskiwanie dostępu żylnego – kilka przykładów (zdjęcia bez filmów) A Kutarski (10 min)

6 Niestandardowe postępowania przy usuwaniu elektrod – czyli dlaczego to bardziej sztuka niż standardowa procedura A. Kutarski (15 min)

7 ...

EPS / Ablacja

Koordynacja: Jacek Bednarek)

Prezentacje ciekawych przypadków

1  .... E Koźluk

2 J Majewski: Przypadek pacjenta z przetrwałym opornym na leki (uznanym za utrwalone od kilku lat) migotaniem przedsionków , u którego udalo się przywrócić rytm zatokowy wykonując "hybrydową ablację" składającą się z 2 etapów:

etap 1-torakoskopowa ablacja (nowatorska technika pericardioscopic Ex-Maze), po której migotanie skonwertowało do trzepotania -wykonana przez kardiochirurgów

etap 2-wykonana przeze mnie ablacja  trzepotania, po której pacjent jest w rytmie zatokowym

3

4

5

-

Piątek 24 kwietnia 2009

8:00 – 8:45

Śniadanie

9:00 – 10 30

ARYTM

Migotanie przedsionków -Debata

F Walczak, W Piwowarska

1.W leczeniu AF należy kierować się odległym rokowaniem a nie doraźnym uzyskaniem rytmu zatokowego

Pro M.Trusz-Gluza

Kontra  ZKalarus

2. Ablacja przedsionka jest lepsza od ablacji łącza AV z implantacją CRT u chorych z AF i niewydolnością serca

Pro Ł Szumowski

Kontra O Kowalski

Sesja SJM 1

Chairs: ...........

Title: ............

1.  Catheter ablation of atrial fibrillation and secondary arrhythmias following PV isolation and linear ablation. Prof. Dr med.  Hans  Kottkamp  

2 Management  of defibrillation  threshold  in HF  patients. Vladimir Vukalovic 

Abstrakty

EPS/ABL

J Kaźmierczak, AM Wnuk-Wojnar

1 Ablacja podłoża arytmii komorowych u pacjentów z burzą elektryczną.  E Koźluk, S Gaj, A Piątkowska, P Lodzinski, M Kiliszek, G Opolski

2 RF ablation guided by classical mapping in ICD patients with electrical storm. A Głowniak, M Dziduszko, A Tarkowski, B Kondracki, A Kutarski, A Wysokiński

3 Relationship between localisation of potential conducting channels and efficacy of cathether ablation in post infarction patients. A Hoffmann, M Trusz - Gluza, A Maria Wnuk - Wojnar, S Nowak, A Filipecki, Z Tabor

4 Relationship between scar area and efficacy of cathether ablation in post infarction patients. A Hoffmann, M Trusz - Gluza, A Maria Wnuk - Wojnar, S Nowak, A Filipecki, Z Tabor

5 Zależność odległej skuteczności ablacji RF arytmogennych ognisk w RVOT mapowanych z użyciem systemu CARTO od rozległości miejsca ablacji. J Kaźmierczak, R Kiedrowicz, R Rzeuski, M Wielusiński, J Zielonka, M Peregud-Pogorzelska

PIEL./TECHN.

EPS i abklacja Adam Budzikowski, A. Fuglewicz

1 Badanie elektrofizjologiczne jako nowoczesna metoda rozpoznawania zaburzeń rytmu serca. (20) min. A. Fuglewicz

2 Etapy zabiegu i metody wykonywania ablacji. (30 min) Adam Budzikowski

3 Własne doświadczenia i ciekawostki z pracy w pracowni elektrofizjologii (20 min) A. Baszko

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

10:30 – 12:00

ICD

Kontrowersje w terapii ICD

J Kaźmierczak, A Bissinger

1 Zalecenia Commission for ICD & Driving w kwestii prowadzenia pojazdów przez osoby z ICD A. Lubiński

2 Jak wyniki badania IRIS zmienią dotychczasowe

wytyczne dotyczące prewencji pierwotnej SCD. M Pytkowski

Pro & Contra

3. Test defibrylatora powinien być wykonany u wszystkich chorych po

zabiegu implantacji ICD.

Pro: P Mitkowski

Contra: A Bissinger

4. Dwujamowy ICD jest lepszy od jednojamowego Pro: J Kaźmierczak

Contra: A Lubiński

Sesja Firmy BIOTRONIK

Problemy ICD-CRT

M Chudzik, A Przybylski, A  Maciąg

1 Problem z implantacją elektrody lewokomorowej ? – nie udało mi się implantować  ponieważ… M Sterliński (15 min)

2 ICD - CRT  -  o których ważnych klinicznie funkcjach ICD  zapominamy przy programowaniu A Przybylski (20 min)

3  Które funkcje CRT w ICD-CRT  mogą mieć istotny wpływ dla chorego i/lub zmieniać pracę ICD ? A  Maciąg (20 mnin)

4  Uważam, że wszyscy chorzy z ICD-CRT powinni mieć telemonitoring, ponieważ … O Kowalski (15 min)

5. Home – Monitoring III generacji – zasada działania i pokaz praktyczny M Chudzik, A. Oręziak, (20 min)

EPS/ABL

 

Dylematy

D. Michałkiewicz, J Bednarek, Kempa M

1 Ablacja technika klasyczna czy rutynowe stosowanie systemu Ensite/Navix ? M Jastrzębski

2 CARTO jest lepsze od NavX-u – Andrzej Hoffmann

3 NavX jest lepszy od CARTO – AM Wnuk-Wojnar

4 Ablacja w stabilnym częstoskurczu komorowym: czy jest alternatywą dla ICD?

Pro: Ł Szumoweski

Kontra: M Trusz-Gluza

PIEL./TECHN.

Ostre stany kardiologiczne

W. Piwowarska, B Małecka,

1 Stany zagrożenia życia w  pracowni elektrofizjologii (20 min) P Derejko  

2 Reanimacja i resuscytacja – (20 min)B Małecka  

3 Wykonywanie kardiowersji i defibrylacji. (20min) Technika i wykorzystywany sprzęt. Renata Uchaniuk 

 

4 Czasowa stymulacja serca: komu kiedy i jak długo. (20) min. B Iwańska

dyskusja 10 min.

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

Sesja Sekcji Elektrokardiol. Nieinwaz.

Napadowe migotanie przedsionków wybrane  czynniki ryzyka

J K Wranicz,  M Chudzik

1 Klasyczne kliniczne i echokardiograficzne czynniki ryzyka napadowego

migotania przedsionków. M Maciejewski (20 min)

2 Elektrokardiograficzne czynniki ryzyka migotania przedsionków. A Baszko  (20 min)

3 Uśredniony   załamek P w przewidywaniu napadów AF u chorych z choroba

wieńcową. M Rosiak (10 min)

4 Biochemiczne  markery w ocenie ryzyka wystąpienia napadowego AF. M Dziuba (20min)

5 Telemonitoring w przewidywaniu AF M Chudzik (10 min)

 

Sesja MED. 3

Diagnostyka omdleń

P Kułakowski, M Lelonek

1 Diagnostyka omdlen w Polsce - wytyczne a rzeczywistosc. (30 min) Piotr Kułakowski

 

2. Rola wszczepialnych rejestratorów arytmii w diagnostyce omdleń (30 min). doc. Małgorzata Lelonek

 

3 ..... czekamy ...

Abstrakty

EPS/ABL

Postępy w leczeniu migotania przedsionków J Majewski, D Kozłowski. AM Wnuk-Wojnar 

1 Jaki jest trend zmian w zakresie ablacji u chorych z migotaniem przedsionków leczonych w ośrodku referencyjnym? E Koźluk, P Lodziński, M Kiliszek, A Piątkowska, M Gawrysiak, S Gaj, A Winkler, G Opolski

2 Krioablacja balonowa w ujściach żył płucnych. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa u pacjentów z migotaniem przedsionków E Koźluk, S Gaj, A Piątkowska, P Lodziński, M Kiliszek, P Dąbrowski, P Stefańczyk, M Żukowska, A Kleinrok, G Opolski

3 Ablacja RF bez użycia skopii RTG. Rosnące doświadczenie zwiększa zastosowanie. E Koźluk, M Gawrysiak, A Piątkowska, P Lodziński, M Kiliszek, S Gaj, A Winkler, R Piątkowski, R Zaczek, G Opolski

4 Ablacja typowego trzepotania przedsionków z wykorzystaniem minimalnej liczby elektrod K Dudek, S Stec, T Kryński, M Futyma, P Futyma, J Sander, P Kułakowski

5 Symptomatic pre-excitation during sinus rhythm - new indication for RF ablation. S Stec, S Szmit, K Dudek, M Zagrodzka, P Szymański, G Giec - Fuglewicz, M Futyma, L Szydłowski, G Opolski, P Kułakowski

6. Wpływ leczenia nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego metodą przezskórnej ablacji prądem o wysokiej częstotliwości na funkcję lewej komory serca i wydolność wysiłkową chorych. J Lelakowski, A Dreher, J Majewski, J Bednarek, B Małecka, Paweł Kołacz

PIEL./TECHN.

Nagła Śmierć Sercowa

Maria Trusz Gluza, F Walczak

1 Mechanizmy powstawania częstoskurczów (30min) F Walczak

2 Rozpoznawanie zagrożenia nagłym zgonem sercowym. (30 min)  M Trusz Gluza

3 Rola ablacji w zapobieganiu nagłemu zgonowi sercowemu. (30 min) Ł Szumowski

14:00 – 16:00

Film z ciekawej ablacji oraz film  z implantacji stymulatora wieloelektrodowego z resynchronizacją komorową i mniej typową lokalizacją elektrody przedsionkowej. Być może ciekawy film przedstawiający usuwanie elektrod. Czekamy na propozycje !!! Koordynacja ??? (kto się zgłosi !!!)

 

14: 00 – 16:00

Przerwa obiadowa

16:00 – 17:30

Walne Zebranie członków Sekcji RS. Sprawozdania, sprawy bieżące

17:30 – 18:00

Przerwa kawowa

18:00 – 19: 30

Wybory do Zarządu Sekcji Rytmu Serca

19:30 – 20:30

Przerwa techniczna

20:30 – 22:30

Nieco skromniejsza uroczysta kolacja

22:30 – 24:00

Tradycyjne Kino Nocne

-

Stymulacja / CRT

Koordynacja M. Jastrzębski

1 Filmiki/prezentacje z  zabiegow upgrade'u Bi-V (non-responderow) do Tri-V lub do bardziej optymalnej pozycji elektrody LV M Jastrzębski

2 Skomplikowane naszycie epikardialnej elektrody lewokomorowej u pacjenta po torakotomii M. Gułaj

3 inni chętni ....

EPS / Ablacja

(Koordynacja S Stec – ciekawe badania / ablacje)

"EKG i ECHO wewnątrzsercowe: ablacje VT, SVT, AT, AF i AFL"

Zapisy EKG i filmy z echa wewnątrzsercowego (ICE) z zabiegów ablacji.

W 10 minutowych prezentacjach (5-7 minut prezentacja - 3-5 minut dyskusja) zmieści się 8 prezentacji przypadków skojarzenienia klasycznej elektrofizjologii, ablacji i ICE (w konwencji „ciekawe przypadki, zagadki i "wpadki")

-

Sobota 25 kwietnia 2008

8:00 – 8:45

Śniadanie

9:00 – 10 30

STYM

Alternatywne sposoby resynchronizacji komorowej  P Dąbrowski, W Mojkowski, J. Machejek

1. Wskazania i korzyści ze stymulacji pęczka Hisa P. Dąbrowski

2. Techniczne aspekty implantacji elektrody do stymulacji pęczka Hisa P. Dąbrowski

3. Ablacja łącza u pacjenta ze stymulacja pęczka Hisa E Koźluk

5. Stymulacja dwukomorowa jako alternatywa dla stymulacji pęczka Hisa u chorych z „wolnym” AF. B Małecka

5 Upgrade BIV do TRIV. M Jastrzębski

Elektrokardiologia Sportowa

A Jegier, M Chudzik, P Mitkowski 

1 Nagłe zgony w sporcie – przyczyny, metody zapobiegania.  

P. Mitkowski    (15 min)

2 Rola 12 odprowadzeniowego EKG i 24 godzinnego EKG metodą Holtera w ocenie NZS u sportowców. R Ochotny (15 min)

3 Kiedy i jak leczyć zaburzenia rytmu u sportowców ? EK Włodarska  (15 min)

4 Sport – po implantacji ICD  – kwalifikacja do  dalszego uprawiania sportu – aktualne wytyczne M Chudzik ( 15 min)

5 Uprawianie sportu po RFA –

Ł. Szumowski  (15 min)

6 Czy każdy przed uprawianiem sportu wymaga konsultacji ektrokardiologia/elektrofizjologa ? Dyskusja  (15 min)

Abstrakty

CRT

A. Oręziak, A Maciąg, D Wojciechowski

1 Cardiac resynchronization therapy after cardiac surgery. P Pruszkowska-Skrzep, O Kowalski, R Lenarczyk, S Pluta, M Szulik, T Kukulski, B Średniawa, A Liberska, E Jędrzejczyk, Z Kalarus

2 Odpowiedź elektryczna serca na rozbudowę systemu stymulacji w odniesieniu do stanu klinicznego chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków. B Małecka, A Ząbek, J Lelakowski, A Maziarz, M Pasowicz, P Klimeczek

3 Jakie czynniki wyjściowe mają wpływ na odpowiedź na leczenie za pomocą stymulacji resynchronizującej? K Gościńska-Bis, R Gardas, M Gibiński, B Grzegorzewski, M Pruski, J Wilczek, W Kargul

4 Odpowiedź elektryczna serca na zmianę systemu stymulacji i jej związek z poziomem peptydów natriuretycznych u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków. B Małecka, A Ząbek, J Lelakowski, A Czunko, P Kołacz, R Noworolski

5 Zmiana szerokości QRS a wydolność wysiłkowa w teście 6-minutowego marszu po rozbudowie stymulacji VVI do VVI-BiP i VVI-BiV u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków. B Małecka, A Ząbek, K Haberka, J Lelakowski, J Bigaj, J Bednarek, A Rams

PIEL./TECHN.

Rehabilitacja po zabiegach elektroterapii

Pytkowski M ,E. Molka, J. Śpikowski, ,

1 Rehabilitacja ruchowa u chorych z kardioimplantami (30min)J. Śpikowski

2 Rola pielęgniarki w rehabilitacji ruchowej (30min) Barbara Jurkiewicz

3 Jakość życia u chorych po zabiegach ablacji i implantacji kardiowertera defibrylatora.. (30min.) M. Pytkowski

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

10:30 – 12:00

ARYTM

Rejestry elektroterapii:  światowe i nasze POLKARD-u

M. Trusz-Gluza, A Lubiński, W Kargul

Stymulatory -   P Ruciński

ICD – A Lubiński

CRT -  W Kargul

Ablacja w  migotaniu przedsionków – M Trusz-Gluza

ICD

Chory z ICD – kontrowersje i problemy szczególne

W Orszulak, A Filipecki, O Maciąg

Czy konieczne jest oznaczanie progu defibrylacji w czasie implantacji? Czy wykonywać test defibrylacji przy wszczepieniu i przed wypisem? J Kaźmierczak

Nieuzasadnione interwencje – jak zapobiegać?  Witold Orszulak

PainFREE, PREPARE – zasady programowania zmniejszające liczbę interwencji wysokoenergetycznych P Mitkowski

Znaczenie dyskryminatorów VT/SVT P Mitkowski

Burza elektryczna – jak leczyć?  Artur Filipecki

Badanie rezonansem magnetycznym (P Mitkowski)

Abstrakty

STYM/CRT

Zinka E., G świątecka, J Śpikowski

1. Ablacja łącza plus stymulacja pęczka Hisa - nadzieja dla pacjentów z niską frakcją wyrzutową, wąskimi zespołami QRS oraz po nieskutecznej ablacji migotania przedsionków P Dąbrowski, E Koźluk, P Stefańczyk, G Opolski, A Kleinrok

2. Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego u pacjentów ze stałą stymulacją pęczka Hisa. P Dąbrowski, E Koźluk, P Stefańczyk, A Kleinrok, G Opolski

3. Direct His Bundle Pacing (DHBP) - First Year of Experience. P Dąbrowski, A Kleinrok

4. Implantacja układu stymulującego pęczek Hisa jest możliwa bez elektrofizjografu i wielopolowej elektrody mapującej. P Dąbrowski, A Kleinrok

Stała stymulacja pęczka Hisa- ocena parametrów stymulacji podczas kilkumiesięcznej obserwacji. PDąbrowski, A Kleinrok

5. Zastosowanie nieinwazyjnego systemu oceny hemodynamicznej AUDICOR u pacjentów ze stałą stymulacją pęczka Hisa i niską frakcją wyrzutową serca. P Dąbrowski, A Kleinrok

PIEL./TECHN.

Zebranie członków sekcji PiTM

12:00 – 12:30

Zakończenie Konferencji

12:30 – 13:00

Pakowanie, zwolnienie pokoi hotelowych

13: 00 – 14:00

Pożegnalny obiad

                       

 

*Kurs: w przeddzień konferencji planujemy zorganizowanie mini-kursu z zakresu Programowania ICD (z certyfikatami dla Uczestników Kursu)


 

WYDARZENIA KARDIOLOGICZNE DLA ZAINTERESOWANYCH ELEKTROKARDIOLOGIĄ INWAZYJNĄ (ze strony www.ptkardio.lublin.pl)

 

Heart Rhythm 2009 30th Annual Scientific Sessions

Termin: 13-16 maja 2009

Miejsce: Boston MA

Więcej:  http://author.hrsonline.org/Sessions/

 

Heart Failure Congress 2009

Termin: 30 maja – 2 czerwca 2009

Miejsce: Nice, France

Więcej: 

http://www.escardio.org/congresses/HF2009/Pages/welcome.aspx

 

3th ISHNE Congress 2009 & 29th JASHNE Congress

Termin: 4-6 czerwca 2009

Miejsce: Yokohama, Japan

Więcej:  www.ishne09.umin.jp/index.html

 

Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Termin: 11-13 czerwca 2009

Miejsce: Kraków

Więcej:  http://www.szpitaljp2.krakow.pl/ptk/wkptk/wkptk.html

 

EUROPACE 2009

Termin:  21-24 czerwca 2009

Miejsce:  Berlin

Więcej:  www.escardio.org/congresses/esc2008/Pages/future-esc-congresses.aspx

 

36th International Congress on Electrocardiology & the 50th International Symposium on Vectorcardiography

Termin: 24-27 czerwca 2009

Miejsce: Wrocław

Więcej:  www.ice2009.pl

 

ESC Congress 2009

Termin:  29 sierpnia - 2 września 2009

Miejsce:  Barcelona, Spain

Więcej:  www.escardio.org/congresses/esc2008/Pages/future-esc-congresses.aspx

http://www.escardio.org/congresses/esc-2009/Pages/welcome.aspx

 

Powikłania Elektroterapii

Termin:  11-13 września (pt.,sob., niedz.)

Miejsce: Białystok

Więcej:  www.ptkardio.lublin.pl

Główni sponsorzy   

 

XIII Międzynarodowy Kongres PTK Poznań

Termin:  24-26 września 2009

Miejsce: Poznań

Więcej:  www.kongres2009.ptkardio.pl/

http://www. kongres2009.ptkardio.pl/

 

11-th International Vorkshop on Cardiac Arrhythmias VENICE ARRHYTHMIAS

Termin:  4-7 października 2009

Miejsce: Venice

Więcej:  www.venicearrhythmias.org/home.htm

 

II  Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne

Data: 14-17 października 2009

Miejsce: Oddział Kardiol. W.Sz.S. w Koszalinie oraz Hotel Meduza Mielno

Organizatorzy:  Oddział Kardiol. W.Sz.S. w Koszalinie i OL PTK

Współpraca / patronat: Sekcja Rytmu Serca PTK

Więcej: www.ptkardio.lublin.pl

Główny sponsor 

 

Postępy Stymulacji Serca V Sympozjum Jesienne

Termin: 6-8 listopada 2009

Miejsce: Kocierz gm Andrychów woj. Małopolskie

Więcej: o miejscu: http://www.kocierz.pl/index.php

Więcej: www.ptkardio.lublin.pl

Główny sponsor 

 

Nagły Zgon Sercowy. IV Sympozjum Zimowe

Termin: 10-11 grudnia 2009

Miejsce: wkrótce (Jadwisin, Sterdyń lub Niepołomice)

www.ptkardio.lublin.pl

Główny sponsor 

                     

 

 

Szkolenia organizowane przez firmę BIOTRONIK 

 

                                         ICD/CRT – Kurs podstawowy – (w języku polskim)

22.04        Rytro

22.05        Katowice

19.06        Warszawa

10.07        Gdańsk

 

                                      ICD-TRAIN – Kurs zaawansowany ICD/CRT (w języku angielskim)

                                                                 1-2.10       Berlin

 

 

CRT Workshop, Leipzig, Germany

April 03-04, 2009

November 20-21, 2009

 

CRT Workshop: Intus Würzburg, Germany - Hands on – Simulation and Training

March 5, 2009

December 8, 2009

Cardiac Resynchronisation Therapy

Indication, CS Anatomy, Surgical Procedure,

Lead Implant Simulation

 

Home Monitoring Symposium, Paris, France

April 24, 2009

 

Pacemaker Symposium, Berlin, Germany

October 2, 2009

 

 

kontakt: Biotronik Polska Sp z o.o

             P. Olga Rogozińska

             o.rogozinska@biotronik.pl

 

BIOTRONIK Training & Education

Where Education Meets Technology

I hear, and I forget. I see, and I remember.

I do, and I understand.

Chinese Proverb

 

 

 

Luty:

          ZAPROSZENIE

 

 

POLSKIE  TOWARZYSTWO  KARDIOLOGICZNE

SEKCJA  PIELĘGNIARSTWA  I  TECHNIKI   MEDYCZNEJ

                           ORAZ   OKRĘGOWA  IZBA  PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH

W  CZĘSTOCHOWIE

 

KOMUNIKAT I

 

Zaproszenie na  I  Częstochowską Konferencję Pielęgniarstwa Kardiologicznego,

która odbędzie się w dniu 17.02.2009. o godz. 9.00  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  w  Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.( Aula)

 

Program ramowy;

 Sesja I

 

1.      Alkohol, kawa, seks  – czyli trudne zalecenia w prewencji wtórnej

       -  mgr  A. Serafin  - Warszawa

2.      Metody diagnostyczne choroby niedokrwiennej serca, stenty uwalniające lek,

       czyli  co nowego w kardiologii interwencyjnej.

-  dr  J. Gabryel - Częstochowa

3.      Wstrząs kardiogenny, kontrapulsacja wewnątrzaortalna.

                   - mgr B. Krymska   - Zabrze

      4.   Leczenie kardiochirurgiczne, funkcje pielęgniarki kardiologicznej

           - mgr A. Cieciura – Szymańska  - Wrocław

 

Przerwa kawowa

 

Sesja II

 

5.       Obecny stan wiedzy i polskie doświadczenia kliniczne dowieńcowego podawania komórek macierzystych.

- dr  W. Wojakowski  - Katowice

6.      Wczesna rehabilitacja kardiologiczna chorych z zawałem serca.

- dr n.med. M.Kluszczyński - Częstochowa

7.      Nefropatia kontrastowa – czy jest problemem w kardiologii

- dr R. Kąsinowski  - Poznań

 

 

Wszystkich informacji na temat konferencji oraz uczestnictwa udziela:

mgr Halina Żurawska 0609805384 lub 0343673691

Pracownia Hemodynamiki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Częstochowa

 

 

 

 

Spotkania naukowe na rok 2008:

 

 

25.10.2008 Konferencja naukowo-szkoleniowa "Jakość życia w chorobach wewnętrznych"

Miesce spotkania: Wrocław, Hotel Holiday Inn, ul. Piłsudskiego 48/57

Konferencja adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, psychologów i studentów Akademii Medycznej.

 

Ważne informacje i terminy:

 • Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać pobierając ze strony internetowej www.inspirecongress.pl formularz zgłoszeniowy w systemie off-line, a następnie przesłać go na adres Biura Organizacji: InspireCongress Sp. z o. o., 50-315 Wrocław, ul. Nowowiejska 38, lub na adres e-mail: biuro@inspirecongress.pl lub wysłać faxem: (071) 780 90 54
 • Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i należy ją dokonać do dnia 15 kwietnia 2008 roku na konto Biura Organizacji: InspireCongress Sp. z o.o. na nr konta 31 1910 1048 2407 9971 6280 0001 z dopiskiem „jakość życia”
 • Opłata po 15 kwietnia br. wynosi 120 zł
 • Opłata w dniu konferencji wynosi 150 zł

 

 

Listopad:

 

Grudzień:

 

 

 

Odbyły się:

 

 

Styczeń:

 

15.01.2008 godzina 18.00 Zebranie naukowe Oddział Warszawski - Sala wykładowa szpitala na ul. Litewskiej

 

Tematy wykładów:

Rola pielęgniarki w ośrodku elektroterapii. 15 min. Pani mgr Teresa Roman, Kardiologia, Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.

Organizacja Specjalistycznego Oddziału ratownictwa Kardiologicznego -doświadczenia własne (15-20 min) mgr Aneta Danek, Kraków, Krakowski szpital
Specjalistyczny im. Jana Pawała II ul Prądnicka 80

Hipotermia jako metoda leczenia wstrząsu kardiogennego
dr nauk medycznych Wojciech Rychlik, Katowice, Gornosląskie Centrum Medyczne, ul Ziołowa45/47

 

 

Luty:

Brak informacji

 

 

Marzec:

 

Spotkanie Naukowe Oddział Katowicki

Temat Spotkania: Niewydolność serca

 

Podstawowy Kurs z zakresu Programowania i Kontroli Stymulatorów Serca. (informacje dostępne na stronie http://www.ptkardio.lublin.pl/) Zaprasza Profesor Andrzej Kutarski.

 

X Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w dniach 5-8 marca 2008 roku w Zakopanem Kościelisku.

Szczególnie gorąco zapraszamy techników i pielęgniarki na co dzień zajmujących się elektrokardiografią. W programie konferencji znajdzie się sesja (przy współpracy z Sekcją Pielęgniarstwa i Techników Medycznych PTK) skierowana specjalnie do tej grupy uczestników. Opłata zjazdowa dla techników i pielęgniarek jest obniżona do 50 zł. (http://koscielisko.ikard.pl)

 

 

Kwiecień:

 

05.04.2008 Konferencja "Nowoczesne metody leczenia zaburzeń rytmu serca"

Miejsce spotkania: Hotel Grand w Łodzi.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja uczestników na stronie: http://rytmserca.org.pl/kardiolodz2008/.

 


17-19.04.2008 XII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej

Miejscem obrad będzie Hotel Radisson SAS Centrum przy ul. Grzybowskej 24 w Warszawie.

Sesja dla pielęgniarek i techników odbędzie się dn. 18.04.08 w godz. 19.00-20.30.

Program spotkania, informacje i rejestracja na stronie:

http://wcci.pl/pl/warsztaty

 

17-19.04.2008 II Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego KARDIODIABETOLOGIA XXI WIEKU

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Bukowska 14 (wejście od ul. Śniadeckich)

Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydawnictwo Termedia

W ramach II Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego KARDIODIABETOLOGIA XXI WIEKU odbędzie się sesja dla pielęgniarek, na którą serdecznie zapraszamy.

Opłata zjazdowa dla pielęgniarek została obniżona do 100 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zjazdu znajdują się na stronie http://www.termedia.pl/konferencje/

 

 

Maj:

 

 

Czerwiec:

 

 06-07.06.2008 XV Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna i IX Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej

Miejsce spotkania: ul. Gdańska 18, 41-800 Zabrze ("Multikino")

Doroczna Konferencja poświęcona postępom w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń. Warsztaty kardiolgii interwencyjnej.

http://www.ekonferencje.pl/zabrze2008/index/

 

 

 

25-28.06.2008 Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK

III Konferencja pielegniarek i techników

Miejsce spotkania: Rytro k. Starego Sącza
Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą elektroniczną.
Opłata konferencyjna w wysokości 100 zł.
Szczegółowe informacje, rejestracja i program na stronie:

 

http://www.ptkardio.lublin.pl/glowna.htm

http://rytmserca.org.pl

 

 

Lipiec:

 

Sierpień:

 

Wrzesień:

 

 19-20.09.2008 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pielęgniarka w procesie rehabilitacji"

Miejsce obrad: Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty", 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1

tel. 032 285-30-71 wew. 305, 032 390-13-05,

Zgłoszenia bezpośrednio e-mail uerfurt3@wp.pl w terminie do 30.06.2008

Koszt uczestnictwa 150 zł (w cenie lunch, przerwy kawowe, materiały)

Podczas sesji naukowych przedstawione będą tematy dotyczące rehabilitacji i pielęgnacji pacjenta z problemami neurologicznymi, kardiologicznymi, ortopedycznymi z uwzględnieniem roli pielęgniarki w procesie rehabilitacji.

W drugim dniu konferencji prowadzone będą równocześnie warsztaty dotyczące: zasad podnoszenia i przemieszczania pacjenta oraz zapobiegania bólom kręgosłupa u pielęgniarek

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.repty.pl/index1.php?id=69

 

 

25-27.09.2008 XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Miejsce obrad: Centrum Kongresowe Poznań - Targi, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Zgłoszenia i szczegółowe informacje na stronie:

http://www.ptkardio2008.mtp.pl/

http://www.kongres2008.ptkardio.pl/

 

 

 

Październik:

 

03-05.10.2008 - IV Konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

Pielęgniarstwo kardiologiczne nadzieje i wyzwania.

 

I Komunikat

 

W dniach 3 - 5.10.2008 w Ustroniu po raz czwarty odbedzie sie ogólnopolska konferencja naszej sekcji.

 

Informacja dla autorów prac:
- do 31 kwietnia: przedstawienie koncepcji pracy - max 1 strona A4

- do 31 czerwca: przedstawienie wstępnej prezentacji.

Deklarujemy pomoc w przygotowaniu prezentacji a dla osób posiadajacych ciekawy pomysł lub materiał pomoc w profesjonalnym opracowaniu. Prace należy przesyłać na adres e-mail: spit2008@o2.pl

Uwaga, ilość miejsc na konferencji jest ograniczona!

Do 30 VI niższa opłata rejestracyjna 320 zł dla członków Sekcji, 370 zł dla pozostałych osób. Po tym terminie opłata wynosi 370 zł dla członków Sekcji, 420 zł dla pozostałych osób.

Rejestracji należy dokonywać za pośrednictwem adresu mailowego spit2008@o2.pl na formularzu dostępnym na stronie internetowej sekcji.

 

Warunki rejestracji:

1) Rejestracje potwierdzone zostaną w formie e-mail

2) Warunkiem rejestracji jest dokonanie pełnej opłaty zjazdowej do 7 dni po dokonaniu rejestracji i przesłanie potwierdzenia faksem na numer lub mailem (skan) na adres spit2008@o2.pl

4) Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji do dnia 30 VII 2008 umożliwia odzyskanie wpłaconych środków z potrąceniem 20% opłaty manipulacyjnej

* Opłata rejestracyjna obejmuje:

Opłatę zjazdową

Materiały zjazdowe

Wyżywienie pełne

 

Wpłaty za udział w konferencji należy dokonać na konto Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej ING BANK ŚLĄSKI - 06 1050 1025 1000 0023 0735 0815

W tytule przelewu należy dodać "konferencja". Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ul. Stawki 3a lok. 1-2 00-193 Warszawa,

W ramach Konferencji zaplanowano bezpłatne kursy :

 • programowanie stymulatorów i ICD – pokój zwierzeń stymulatorowych
 • EKG – najczęściej popełniane błędy w wykonywaniu i interpretacji,
 • zaburzenia komorowe i nadkomorowe rytmu serca
 • kaniulacja żył obwodowych
 • sztuka komunikacji
 • pomiary inwazyjne parametrów życiowych
 • Podstawowy kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Proponowane Hotele
nr konta do dokanywania płatności za noclegi

07 1140 2004 0000 3402 4653 9800

w tytule należy dodać "konferencja" . Multiserwis ul Jagiellońska 2/8 41-902 Bytom

 

Ondraszek ( tam będą odbywały się w większości obrady )
pokój 1 osobowy 130 zł
pokój 2 osobowy 200 zł
pokój 3 osobowy 285 zł
pokój 4 osobowy
(STUDIO)
360 zł

proszę podać imię i nazwisko współlokatora/ów