Archiwum konferencji - 2012

 .

 

 

 

  

 

 

VIII Konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK
Termin: 5 – 6 pa
ździermik 2012
Miejsce: Hotel Arkadia Royal, ul. Bronis
ława Czecha 10, Warszawa
Serdecznie Pa
ństwa zapraszamy na nasze coroczne spotkanie.
wi
ęcej:
w  zak
ładce  KONFERENCJA  2012

 

 Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Weryfikacja danych członków PTK ciągle nie jest zakończona i stwarza nam pewne problemy. Zaprosiliśmy na Konferencję Panią Annę Zan - administratora bazy danych członków PTK.  Będzie obecna w dn. 5 października w godz. 12-14. Każdy  członek naszej Sekcji będzie mógł sprawdzić swoje dane na profilu PTK i ew. wygenerować nowe hasło dostępu. Zapraszamy.

 

 Komisja ds. Wytycznych i Szkolenia PTK przyznała Konferencji 9,00 punktów edukacyjnych.

 

  

IV Ogólnopolska Konferencja - "Pielęgniarka w kardiologii"

 

Członkowie Zespołu do spraw Pielęgniarstwa Kardiologicznego przy ORPiP w Katowicach, serdecznie zapraszają na IV Konferencję Ogólnopolską „Pielęgniarka w kardiologii”, która odbędzie się w dniu 19.11.2012r, w hotelu Qubus, w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13.

Rejestracja uczestników do dnia: 10.11.2012r.

 

Zobacz więcej … http://www.izbapiel.katowice.pl


Szanowni Państwo,
we wrześniu br. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego rozpoczyna
pierwszą edycję kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa kardiologicznego
w Instytucie Kardiologii w Aninie.
Osoby zainteresowane szczegółami kursu serdecznie zapraszam na stronę:
http://www.frpp.org.pl/
Kurs posiada pozytywną ocenę Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych oraz wpis do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe
Ukończenie kursu stanowi ważny wymóg w kontraktowaniu usług z NFZ.
Bardzo proszę o przekazanie tego maila osobom odpowiedzialnym za
powyższy temat w Państwa instytucji.

Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Jolanta Czerniak
www.frpp.org.pl
XVI Międzynarodowy Kongres PTK
Termin:
20 – 22 września 2012
Miejsce: Pozna
ń

Czwartek 20.09.2012

Godz. 9:00 – 10:30

Sala 1

Sesja SPTM:
1. Pacjent w podeszłym wieku – co piel
ęgniarka wiedzieć powinna z punktu widzenia: Kardiochirurgii. Magdalena Jałocha (Szpital Praski, Warszawa)
2. Pacjent w podeszłym wieku – co piel
ęgniarka wiedzieć powinna z punktu widzenia: Kardiologii Interwencyjnej. Zofia Kamińska (Pracownia Hemodynamiki IK, Warszawa)
3. Pacjent w podeszłym wieku – co piel
ęgniarka wiedzieć powinna z punktu widzenia: Intensywnej Terapii. Maria Walkiewicz (Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej IK, Warszawa)
4. Pacjent w podesz
łym wieku co pielęgniarka wiedzieć powinna z punktu widzenia: Rehabilitacji. Irena Młynarczyk (Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze)


 

Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK 2012
Termin: 29maja – 1 czerwca 2012r.
Miejsce: Kołobrzeg
więcej:www.rytmserca2012.pl

Sesja SPTM: 30.05.2012 Środa g.11:00-12:30
1.Zaburzenia rytmu serca – metody leczenia. Włodzimierz Mojkowski
2. Kardiowersja elektryczna - przygotowanie do zabiegu, postępowanie z pacjentem w trakcie oraz po zabiegu. Mariola Kmiecicka
3. Pielęgniarskie aspekty prowadzenia pacjenta w trakcie ablacji podłoża migotania przedsionków. Renata Uchaniuk
4. Powikłania zabiegów ablacji i wszczepienia stymulatorów. Marzena Włodarczyk
5. Postępowanie z pacjentem po ablacji i wszczepieniu stymulatora w Oddziale Intensywnej Terapii. Kinga Waszczuk


XV Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
Termin: 18 – 20 kwietnia 2012
Miejsce: Warszawa
więcej: http://wcci.pl/
Sesja SPTM:
1. Stymulacja resynhronizująca jako metoda leczenia niewydolności serca, poprawiająca jakość życia chorego. Praca badawcza. Eliza Szklarz (Zabrze)
2. Wpływ edukacji na jakość życia i ponowne hospitalizacje u chorych z niewydolnością krążenia. Praca badawcza. Sylwia Krzemińska (Wrocław)
3. Kto powinien edukować pacjentów, lekarz czy pielęgniarka? Izabella Uchmanowicz (Wrocław), Artur Dębski (Warszawa)
4. Hybrydowa sala operacyjna w Instytucie Kardiologii. Zofia Kamińska (Warszawa)

XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

22-25 luty 2012r
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA - NAUKA, PRAKTYKA, INNOWACJE.

Śląskie Centrum Rehabilitacji, 43-450 USTROŃ, ul.Zdrojowa 9
Informacje o Sympozjum dostępne są na stronie
http://www.kardioreh.ptkardio.pl/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/6/

w SOBOTĘ 25.02.2012r
w godz 9:00 - 10:15 odbędzie się
SESJA Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK :

ROLA PIELĘGNIARKI W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
Prowadzące: Zofia Kamińska, Irena Młynarczyk
• Profilaktyka chorób sercowo - naczyniowych.
Irena Młynarczyk ( Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze )
• Pacjent w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej - kompetencje i wyzwania pielęgniarki.
Maryla Walkiewicz ( Instytut Kardiologii -Warszawa Anin)
• Etapy rehabilitacji kardiologicznej - rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem.
Ewa Jakubowska ( Instytut Kardiologii -Warszawa Anin)
• „Udział pielęgniarki w programie wsparcia pacjentów w rzucaniu palenia”.
Ewa Wojtynek ( Sląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu )
 
 
 
 
 
.