CZŁONKOSTWO

Rejestracja nowego członka PTK

 

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego należy wypełnić formularz rejestracyjny w formie elektronicznej dostępny na stronie PTK (www.ptkardio.pl) w zakładce „Członkostwo”.

 

Rejestracja składa się z następujących kroków:

1.       Dane osobowe

2.       Miejsce pracy

3.       Miejsce zamieszkania

4.       Osoby wprowadzające

 

Przedstawiamy kolejne etapy rejestracji „krok po kroku”- tutaj

 

Należy pamiętać, że aby móc zarejestrować się przez Internet konieczne będzie podanie danych dwóch osób polecających, będących aktualnie Członkami PTK, które uprzednio podały swoje adresy e-mail. W odpowiednim formularzu mamy możliwość podania aż 5 osób, ważne by przynajmniej 2 z nich potwierdziły naszą kandydaturę na członka PTK.

 

Po uzupełnieniu w formularzu wszystkich danych koniecznych w procesie rejestracji, podaniu osób wprowadzających i zapisaniu tych danych, prośba o akceptację Państwa kandydatury zostaje automatycznie przesłana do wskazanych przez Państwa osób. W momencie gdy osoby, które Państwo wskazaliście potwierdzą kandydaturę zostaniecie Państwo o tym powiadomieni drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail. Po uzyskaniu akceptacji obu wskazanych osób, kandydatura musi zostać jeszcze zaakceptowana przez Zarząd Główny PTK. Informacja o przyjęciu do grona członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego również zostanie do Państwa przesłana.

 

Po zarejestrowaniu mogą Państwo edytować swoje dane po zalogowaniu do osobistego Profilu Członka PTK.

 

Składki członkowskie

 

Wysokość składki:


Niezależnie od posiadanej specjalizacji i wykonywanego zawodu (lekarz/pielęgniarka/technik/inny) wszyscy członkowie PTK zobowiązani są do opłacenia składki rocznej w wysokości 150pln. Zwolnieni z opłacania składek członkowskich są: Członkowie Honorowi, emeryci i studenci. 

 

 

Od stycznia 2014 składkę członkowską opłacać można tylko na dwa sposoby:

  1. Elektronicznie bezpośrednio ze swojego profilu członkowskiego w systemie PTKCzłonkowie-wejście tutaj
  2. Przelewem na jeden rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A dedykowany do wpłat składek członkowskich:

    POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE
    numer konta 78 1050 1025 1000 0023 6585 0995
    (tytułem: składki członkowskie PTK za .......rok; Oddział...............PTK)

 

 

 

Co daje członkostwo w PTK i ESC?

Warto pamiętać o tym, że jako członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), automatycznie stajecie się Państwo członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) co niesie za sobą konkretne korzyści:

·         obniżone ceny na materiały edukacyjne ESC

·         specjalna oferta subskrypcji wszystkich czasopisma ESC (w tym European Heart Journal)

·         bezpłatny dostęp do narzędzi uczenia się online: www.escardio.org

·         otrzymywanie wszystkich informacji kongresowych

·         otrzymywanie wszystkich informacji na temat programów edukacyjnych

·         wersję online kwartalnika ESC Newsletter

 

·         osobistą Kartę Członka ESC