INFORMACJE ZARZĄDU

Uprzejmie informuję, że Zarząd Sekcji Pielęgniasrtwa i Techniki Medycznej PTK podjął w dniu 20 lutego 2015 roku Uchwałę o zniesieniu skałdki członkowskiej na Sekcję, która wynosiła  do tej pory 30 zł. 

 

z poważaniem,

 

Izabella Uchmanowicz 

 

 

Chciałabym poinformować, że Zarząd Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK zdecydował o przyznaniu dwóch grantów na wyjazd na konferencję EuroHeartCare 2015, odbywającą się w dniach 14.06. 2015 - 15.06.2015, Dubrovnik, Chorwacja. Kwota grantu to 250 euro pokrywająca opłatę zjazdową.
Kryteria: 
1. Osoba ubiegająca się o grant jest członkiem SPTM oraz nie zalega z opłaceniem składek rocznych
2. Prezentowana praca w sposób pośredni bądź bezpośredni dotyczy szeroko pojętych problemów pielęgniarstwa kardiologicznego w tym: oceny jakości życia, profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia itp. 
3. Przyjęta do przedstawienia praca nie była do tej pory prezentowana na żadnym zjeździe. 
4. Ubiegający się o grant nie zalega z rozliczeniem finansowym dotychczas przyznanych przez SPTM grantów.
Dokumentacja: 
Celem otrzymania grantu należy przesłać listownie podanie do SPTM ( adres siedziby PTK, adresowany do: dr Izabella Uchmanowicz) zawierające następujące dokumenty: 
- przyjęte streszczenie 
- potwierdzenie przyjęcia pracy do prezentacji na zjeździe, 
- adres, telefon, e-mail i numer konta banku wnioskodawcy. 
Przyznane fundusze rozliczane będą na podstawie przedstawionych oryginalnych rachunków związanych bezpośrednio z udziałem w zjeździe. Przedstawienie rachunków na kwotę przewyższającą wysokość grantu nie upoważnia do ubiegania się o zwrot dodatkowych kosztów. 
Rozliczenie grantu musi zostać przesłane na adres Działu Finansowo-Księgowego PTK listem poleconym w terminie do 1 miesiąca od zakończenia zjazdu.Grant przeznaczony jest dla pierwszych autorów przyjętych prac oryginalnych

Z poważaniem,
Izabella Uchmanowicz