ISIIC 2016

Szanowni Państwo!
 
Już dziś zapraszamy serdecznie na Konferencję
 
“Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń – ISIIC 2016″,
która odbędzie się w dniach 29-30.09.2016r.

Spotkanie jest akredytowane przez 4 organizacje:
- Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych
- Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
- Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK
- Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

Rejestracja dla studentów, pielęgniarek oraz techników RTG jest bezpłatna. 
Uczestnictwo w kursie IVUS/FFR: 300 PLN.

Do zobaczenia w Katowicach!
 
link: http://isiic.pl/