O NAS

Powołanie Sekcji Pielęgniarstwa I Techniki Medycznej PTK

 

W ramach IX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyła się sesja dla pielęgniarek, poświęcona zagadnieniom pielęgniarstwa kardiologicznego, która była sesją założycielską Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej przy PTK.

Jej działalność zostanie ukierunkowana na propagowanie profilaktyki chorób układu krążenia, tworzenie i aktualizację standardów opieki nad pacjentami leczonymi z powodu chorób układu krążenia, na rozwój pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej

Pielęgniarstwo , dzięki intensywnemu rozwojowi różnych dziedzin medycyny zyskało nowy wymiar. Na całym świecie obserwuje się jego dynamiczny rozwój, oraz duże zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa na tego typu usługi. Dziś pielęgniarka to specjalista i profesjonalista w swojej dziedzinie. Działalność pielęgniarek w ramach PTK zwiększy możliwości rozwoju zawodowego, jak również dzięki współpracy z innymi Sekcjami zapewni dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej . Rzetelna wiedza i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji pozwalają polskim pielęgniarkom osiągać partnerskie relacje z zespołem terapeutycznym i pacjentem, który w tym działaniu jest najważniejszy.

Spotkania międzynarodowych zespołów pielęgniarskich na konferencjach naukowych to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, oraz zapoznania się z metodami pracy w innych krajach. Uważamy, że dzięki Sekcji taka współpraca będzie efektywniejsza.

Katowickie spotkanie w części naukowej poprowadził profesor Zbigniew Gąsior – dziekan Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej oraz pani magister Maria Brzezińska – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, która przedstawiła perspektywy rozwoju pielęgniarstwa w zakresie specjalizacji kardiologicznej, omówiona została również rola pielęgniarki w profilaktyce kardiologicznej, oraz intensywna terapia w chorobie niedokrwiennej serca.