OPŁATA CZŁONKOWSKA

Składki członkowskie

 

Wysokość składki:


Niezależnie od posiadanej specjalizacji i wykonywanego zawodu (lekarz/pielęgniarka/technik/inny) wszyscy członkowie PTK zobowiązani są do opłacenia składki rocznej w wysokości 150pln. Zwolnieni z opłacania składek członkowskich są: Członkowie Honorowi, emeryci i studenci. 

 

 

Od stycznia 2014 składkę członkowską opłacać można tylko na dwa sposoby:

  1. Elektronicznie bezpośrednio ze swojego profilu członkowskiego w systemie PTKCzłonkowie-wejście tutaj
  2. Przelewem na jeden rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A dedykowany do wpłat składek członkowskich:

    POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE
    numer konta 78 1050 1025 1000 0023 6585 0995
    (tytułem: składki członkowskie PTK za .......rok; Oddział...............PTK)