TAVI Heart Team Poland 2015 (THT Poland) Katowice, 19.02.2015 - 20.02.2015

THT Poland to organizowana od 2014 roku międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu Przezcewnikowego Wszczepienia Zastawki Aortalnej (TAVI). Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie nowych rozwiązań w dziedzinie TAVI. Pierwsza edycja THT Poland odbyła się w styczniu 2014 roku w Warszawie. Wzięło w niej udział 250 uczestników z wszystkich ośrodków TAVI w Polsce, a także proktorzy i operatorzy z wiodących ośrodków TAVI w Europie. 

Kolejna konferencja THT Poland odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2015 roku w Hotelu Angelo w Katowicach pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Kardiochirurgii PTK i Sekcji Pielęgniarek i Techników Medycznych PTK. 

Głównymi tematami kongresu będą:
19.02.2015 czwartek 12:00 – 19:00
 1. Postępy w leczeniu pacjentów z zastosowaniem technologii TAVI oraz perspektywy rozwoju w 2015 roku
 2. Zaawansowane techniki TAVI dla operatorów – kardiologów inwazyjnych oraz kardiochirurgów:
  • PCI przed TAVI
  • TAVI u pacjentów z niewydolnością serca
  • TAVI u pacjentów z niedomykalnością zastawki mitralnej
  • TAVI u pacjentów z dwupłatkową zastawką aortalną
  • Leczenie przeciwpłytkowe oraz krwawienia w TAVI
  • Metody zmniejszania ryzyka udar mózgu w TAVI
  • Metody zmniejszenia ryzyka niewydolności nerek w TAVI
  • Metody zmniejszenia ryzyka zaburzeń rytmu serca po TAVI
 3. Nowe technologie TAVI dostępne w Polsce w 2015 roku
 4. Wyniki rejestrów oraz badań klinicznych TAVI do lutego 2015 roku


20.02.2015 piątek 09:00 – 14:00
 1. Prezentacja najlepszych zabiegów TAVI z polskich ośrodków TAVI w 2014 roku
 2. Sesja dla anestezjologów: metody znieczulenia w czasie TAVI, ich przebieg oraz opieka po zabiegu TAVI
 3. Sesja edukacyjna: obrazowanie CT: sposoby analizy CT u pacjenta kwalifikowanego do TAVI oraz opracowania danych dla zabiegu TAVI
 4. Sesja edukacyjna: obrazowanie echokardiograficznege: ocena TTE i TEE u pacjenta kwalifikowanego do TAVI; wykorzystanie echokardiografii 3D dla sródzabiegowego monitorowania zabiegu TAVI oraz wykorzystanie TTE dla obserwacji po TAVI
 5. Sesja dla pielęgniarek: 4 wykłady omawiające opiekę nad pacjentem przed, w czasie i po TAVI
 6. Sesja szkoleniowa dla personelu montującego sprzęt TAVI


Pełny program THT Poland jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: THTpoland.com

Mamy nadzieję, że kongres będzie miejscem łączącym wiedzę oraz pasje wszystkich zespołów leczących pacjentów z chorobami zastawkowymi serca.

REJESTRACJA
Forma rejestracji: przez stronę internetową www.THTpoland.com oraz e-mail: office@thtpoland.com
Opłaty: Wykaz opłat za rejestrację, nocleg oraz kursy szkoleniowe dostępne są na stronie internetowej www.THTpoland.com

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach oraz Instytut Kardiologii w Aninie
Kontakt: telefon +48 61 830 40 67
Email: office@THTpoland.com